Directory

Film and Television Faculty, the Academy of Performing Arts (FTF VŠMU)

Profil:

Filmová a televízna fakulta je súčasťou Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Jeho poslaním je udržiavať vysokú odbornú úroveň vzdelávania v dvoch študijných oblastiach:
- filmové umenie a multimédiá
- história a teória filmového umenia a multimédií
Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave je najstaršou a najprestížnejšou filmovou školou na Slovensku. Poskytuje vzdelávanie najmä nadaným študentom, ďalej rozvíja ich talent a umelecké schopnosti a vedie ich k prehlbovaniu ich osobného prejavu. Týmto spôsobom prispieva k kultivácii v audiovizuálnej oblasti a pomáha udržiavať povedomie o vysokej kultúrnej úrovni národa.

Tím:

Kontakt:

FTF VŠMU
Svoradova 2/A
813 01 Bratislava
Slovakia
+421 2 59303575
dekanatftf@vsmu.sk
https://ftf.vsmu.sk/en/

Filmografia: