Directory

Faculty of mass.media communiation, the university of st.cyril and methodius in Trnava (FMK UCM)

Profil:

FMK je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, herných a vývojárskych štúdií a organizácií ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe.

Tím:

Kontakt:

Námestie Jozefa Herdu 577/2
917 01 Trnava
Slovakia
+421 33 5565 424
fmkucm@ucm.sk
https://www.ucm.sk/en/faculty-of-mass-media-communication/

Filmografia: