Directory

Profil:

Venujeme sa hlavne tvorbe dokumentárnych filmov s dobrodružnou tematikou o hľadaní, objavovaní a nachádzaní neznámych miest na našej planéte a zaznamenávaniu krás Slovenska z pohľadu, z akého ich málo poznáme.

Tím:

Kontakt:

Oráčska 18
831 06 Bratislava
Slovakia
+421 905 233 848
k2@k2studio.sk
http://www.k2studio.sk/

Filmografia: