Directory

Faculty of Dramatic Arts, The Academy of Arts (FU AKU)

Profil:

Tím:

Kontakt:

Fakulta dramatických umení
Horna 95
974 01 Banská Bystrica
+421 48 34320 311
fdu@aku.sk
https://fdu.aku.sk/sk/

Filmografia: