Directory

LITA, Society of Authors

Profil:

LITA udeľuje za autorov licencie na použitie ich diel používateľom: organizáciám alebo jednotlivcom. Háji záujmy autorov, zohľadňuje požiadavky používateľov a okolnosti použitia. Uľahčuje tým prístup k dielam.

Tím:

Kontakt:

Mozartova 9
811 02 Bratislava
Slovakia
+421 2 67209301
lita@lita.sk
https://www.lita.sk/

Filmografia: