Directory

Association of Animated Film Producers (APAF)

Profil:

Cieľom Asociácie producentov animovaného filmu (APAF) je podpora a rozvoj slovenskej animovanej tvorby.
V posledných rokoch je slovenská animácia na vzostupe, a to najmä vďaka podpore Audiovizuálneho fondu, RTVS a Ministerstva kultúry SR, a tiež vďaka spolupráci s koproducentami a partnermi so zahraničia.

Jedným z najvýznamnejších medzinárodných projektov, na ktorých APAF dlhodobo spolupracuje je Visegrad Animation Forum (VAF). Pod touto značkou sa združujú celoročné aktivity propagujúce animovaný film krajín strednej a východnej Európy s cieľom vybudovania fungujúceho animovaného priemyslu. Aktivity VAF realizujú národné asociácie producentov animovaného filmu z rôznych krajín Strednej a Východnej Európy.

Tím:

Katarína Kerekesová

Kontakt:

Asociácia producentov animovaného filmu
900 85 Vištuk, č. 277
Slovakia
+421 905 304 179
info@apaf.sk
http://www.apaf.sk/

Filmografia: