Directory

Association of Independent Radio and Television Stations of Slovakia (ANRTS)

Profil:

Asociáciu nezávislých rozhlasových staníc Slovenska („Asociácia“) založili dňa 15. 12. 1992 v Bratislave siedmi držitelia prvých licencií na rozhlasové vysielanie, ktoré udelila v máji toho istého roku komisia vlády SR. Zakladajúcimi členmi Asociácie boli: FUN Rádio, Rádio TWIST, Rádio RAGTIME, RMC Rádio, Klassic Rádio, Rádio D.C.A. a Rádio TATRY.

V roku 1997 rozšírila Asociácia svoju pôsobnosť i na oblasť terestriálneho televízneho vysielania a stala sa Asociáciou nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska („ANRTS“), cudzojazyčná modifikácia názvu: Slovak Independent Broadcasters Association, („SIBA“).

ANRTS je záujmovým združením právnických osôb, je to organizácia s dobrovoľným členstvom a princípom výberovosti.

Tím:

Kontakt:

Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc
Grösslingova 63
811 09 Bratislava
Slovakia
+421 918 495 854
anrts@anrts.sk
http://www.anrts.sk/wp/

Filmografia: