Directory

Association of Independent Producers (ANP)

Profil:

Asociácia nezávislých producentov (ANP, od roku 2010) je platforma pre ochranu záujmov nezávislých producentov a výrobcov audiovizuálnych diel v slovenskom i medzinárodnom audiovizuálnom prostredí.

Tím:

Alexandra Strelková, Executive Director

Kontakt:

Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63
SK 811 09 Bratislava
Slovakia
+421 2 52 63 42 03
anp@asociaciaproducentov.sk
https://www.asociaciaproducentov.sk/

Filmografia: