Lokality

Čierny Váh

Vodná elektráreň Čierny Váh je našou najväčšou prečerpávacou vodnou elektrárňou a svojim inštalovaným výkonom aj najväčšou vodnou elektrárňou na našom území. Horná nádrž, umiestnená v nadmorskej výške 1160m, nemá vlastný prítok.