Directory

Profil:

FURIA FILM je slovenská produkčná spoločnosť pôsobiaca v audiovizuálnej oblasti. Nosnou myšlienkou spoločnosti je využitie kreativity a nových foriem produkcie, či už vo filmovej tvorbe alebo v audiovizuálnych projektoch.

FURIA FILM sa zúčastňuje na koprodukčných a umeleckých projektoch, pričom ťažisko činnosti spočíva v projektmanažmente, počínajúc fázou vývoja scenára po finálnu fázu výroby, distribúciu a predaj filmu.

Spoločnosť je od roku 2010 členom Asociácie nezávislých producentov.

Tím:

Lívia Filusová

Kontakt:

Ferienčíková 1, 811 08 Bratislava, SK
+421 905 568 099
livia_filusova@yahoo.com
https://www.furiafilm.sk

Filmografia:

The Cellar (2018)
In Silence (2014)