Lokality

Bratislavský prístav

Prístav Bratislava je riečny prístav na Dunaji, nachádza sa na ľavom brehu Dunaja a skladá sa z dvoch častí - z nákladného a osobného prístavu. Je strategicky najvýznamnejším verejným prístavom na Slovensku na medzinárodnom vodnom toku Dunaj.