Lokality

Diecézna knižnica Nitra

Diecézna knižnica umiestnená v Kňazskom seminári svätého Gorazda pod Nitrianskym hradom chráni jednu z najvzácnejších zbierok starých kníh na Slovensku. Jej počiatky siahajú až do 12. storočia, kedy pri katedrálnom chráme existovala zbierka rukopisných kódexov. V súčasnosti obsahuje približne 66.000 zväzkov.