Lokality

Devínska Nová Ves - Cyklomost slobody

Cyklomost spája bratislavskú Devínsku Novú Ves s rakúskym palácom Schloss Hof. Tento most cez rieku Moravu bol symbolicky postavený na rovnakom mieste ako bývalý historický most z čias Márie Terézie, pričom sa dodnes dochovali niektoré pôvodné stĺpy. Časť mostnej konštrukcie je zabudovaná do armádneho bunkra.