Lokality

Devínske jazero

Devínske jazero je výnimočným prírodným biotopom, ktorý sa nachádza v nive medzi riekou Moravou a Devínskou Novou Vsou v Bratislave. Veľká časť tohto územia zostala zachovaná, pretože bývala súčasťou prísne stráženej hranice Železnej opony. Mokrade a lesy na brehu jazera zostali nedotknuté. Lúky v okolí rieky Morava sú dôležitým miestom odpočinku desiatok tisíc vtákov. Nachádza sa tu viadukt Marchegg, 474m dlhý most medzi Devínskou Novou Vsou a Marcheggom, ktorý býval jedným z najväčších mostov v Maďarskom kráľovstve.