Lokality

Devínsky hrad

Hrad stojí na slovenskom území na hranici medzi Slovenskom a Rakúskom. Miesto bolo osídlené už od neolitu a opevnené od doby bronzovej a železnej a neskôr i Keltami a Rimanmi. Útes s prevýšením 212m je ideálnym miestom pre pevnosť vďaka svojej polohe na sútoku riek Dunaj a Morava. Pevnosť strážila dôležitú obchodnú cestu pozdĺž Dunaja a časť Jantárovej cesty.