Lokality

Dechtice

Obec Dechtice sa nachádza v Trnavskom kraji. Nájdeme v nej kostol Všetkých Svätých - románsku rotundu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a je umiestnená pri cintoríne. Nachádzajú sa tu tiež ruiny rímskokatolíckeho kostola svätej Kataríny Alexandrijskej z roku 1652.