Lokality

Číčovské mŕtve rameno

Číčovské mŕtve rameno je národná prírodná rezervácia nachádzajúca sa v slovenských obciach Kľúčovec a Číčov. Prírodná rezervácia sa rozprestiera na ploche 79,9ha podunajskej oblasti. Táto rezervácia chráni rôzne vodné biotopy, vzácne vodné vtáky, vodné rastliny a ľadovcový relikt, hraboša severského.