Lokality

Červený Kláštor

Červený kláštor je jedinečná kultúrno-historická pamiatka zasadená do nádherného prírodného prostredia Pienin pod majestátnou horou Tri koruny.
Kláštor sa spája s menom frátera Cypriána, ktorý bol známy svojimi dôkladnými znalosťami liečivých rastlín. Pred vchodom do kláštora sa nachádza park Pieninské lipy, ktorý bol vyhlásený za chránené územie v roku 1972. Chráni 19 starých a cenných líp.