Lokality

Čerín

Čerín je obec známa najmä vďaka opevnenému gotickému kostolu sv. Martina s hodnotnou freskovou výmaľbou. Miestny rímskokatolícky kostol je jednoloďová gotická stavba z obdobia okolo roku 1315. Nachádza sa v opevnenom areáli so samostatne stojacou zvonicou, vo vyvýšenej polohe nad obcou.