Lokality

Budmerice

Romantický kaštieľ sa nachádza v Trnavskej pahorkatine. Inšpiráciou pri jeho stavbe boli pravdepodobne renesančné zámky na rieke Loire vo Francúzsku. Prevládajúcim stavebným slohom je eklekticizmus, ktorý napodobňuje prvky z viacerých často i protikladných slohov a štýlov. Zámok s anglickým parkom patrí medzi národné kultúrne pamiatky.