Lokality

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica je mesto na strednom Slovensku s výrazne multikultúrnou minulosťou. Jedná sa o úplne zachované stredoveké mesto. Známe je ťažbou kovov (najmä striebra), významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou. Mesto a jeho okolie boli kvôli svojej historickej hodnote vyhlásené UNESCO za miesto svetového dedičstva.