Lokality

Beckov a Židovský cintorín

Beckovský hrad je rekonštruovaná zrúcanina hradu na strmom 60 metrov vysokom brale nad obcou Beckov. Hrad s areálom je národná kultúrna pamiatka. Pozoruhodná je otvorená neukončená veľká delová bašta v dolnom nádvorí.

Popri prístupovej ceste na hrad sa nachádza židovský cintorín s vyše 100 náhrobnými kameňmi. Najstaršie náhrobné kamene pochádzajú z rokov 1739 – 1749. Väčšina náhrobných kameňov pochádza z polovice 19. storočia. Nápisy v hebrejčine prevažujú nad tými v nemčine. Cintorín je od roku 1991 vedený v zozname slovenských kultúrnych pamiatok.