Green platform

GREEN FILM

Profil:

V roku 2017 Trentino Film Fund a Trentino Film Commission spustili T-Green Film, nový nástroj na podporu environmentálnej udržateľnosti vo filmovom priemysle. Stali sa stal prvým regionálnym fondom v Európe, ktorý oceňuje a certifikuje produkčné spoločnosti pracujúce environmentálne udržateľnejším spôsobom.

Kontakt:

info@green.film
https://www.green.film/