Green platform

Green Production Guide

Profil:

The Green Production Guide (GPG) je súbor online nástrojov určený na zníženie uhlíkovej stopy a vplyvu filmového, televízneho a streamingového priemyslu na životné prostredie. GPG bola založená v roku 2010 a je výsledkom spoločného úsilia výboru PGA Green nadácie Producers Guild of America Foundation a veľkou partnerskou skupinou štúdií známou ako Sustainable Production Alliance (SPA).

Kontakt:

https://www.greenproductionguide.com/