Green platform

Albert

Profil:

Platforma Albert bola založená v roku 2011 a podporuje všetkých filmových a televíznych profesionálov, aby sa chopili svojej príležitosti na vytváranie pozitívnych environmentálnych zmien.
Ich školenie Albert je dostupné komukoľvek v audiovizuálnom priemysle.
Bezplatné online nástroje pre udržateľnú produkciu vám pomôžu naplánovať nakrúcanie.

Kontakt:

albert@bafta.org
https://wearealbert.org/

Filmografia:

https://wearealbert.org/carbon-calculator-and-production-certification/