Directory

Profil:

Produkčná spoločnosť Arytmia Film spája filmových tvorcov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorých cieľom je prinášať hodnotný obsah nielen pre odbornú verejnosť, ale aj širšie publikum.

Tím:

Michaela Jeleneková
Juraj Lehotský

Kontakt:

Františka Schmuckera 3
851 10 Bratislava
+421 905 120 000
misa.jelenek@gmail.com
https://arytmiafilm.sk/en/

Filmografia: