Directory

Academy of Animation

Vlastenecké nám. 1
851 01 Bratislava
Slovakia
+421 2 6241 1668
uat@uat.sk

Private secondary art school of animation The Green sc…

More

Academy of Film and Multimedia

SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ANIMOVANEJ TVORBY
AFTaM
Vlastenecké námestie 1
851 01 Bratislava
Slovakia
+421 902 901 910
aftam@aftam.sk

More

AH PRODUCTION

Irkutská 14/D, 851 10 Bratislava, SK
+421 908 786 843
hessova@ah.sk

More

ALEF FILM & MEDIA

Mliekarenská 11, 821 09, Bratislava, SK
marian@afm.sk

More

ALEF JO FILMSTUDIO

Hviezdoslavovo nám. 16, 811 01 Bratislava, SK
+421 905 384 616
oparty@alefjo.com

More

ALL4FILMS

Kasovská 37
851 07 Bratislava
Slovakia
albert.malinovsky@gmail.com

More

Apollon Studio

Apollon Studio s.r.o.
Pribinova 18
811 09 Bratislava
Slovakia
+421 2 544 33 070
info@apollonstudio.com

With nearly 25 years experience in the entertainment and …

More

ARINA

Dulovo nám. 4, 811 08 Bratislava, SK
+421 907 787 945
silvia@arinafilm.sk

More

ARTICHOKE

Čapkova 16, 811 04 Bratislava, SK
+421 904 185 692
juraj@artichoke.sk

More

ARTILERIA

Drobného 23, 841 01 Bratislava SK
+421 903 789 198
skop@artileria.sk

More

Artpoint

Istrijská 80
841 07 Bratislava
Slovakia
+421 903 379 515
tomas@hulik.sk

director, a cameraman or as a producer.

More

Association of Animated Film Producers (APAF)

Asociácia producentov animovaného filmu
900 85 Vištuk, č. 277
Slovakia
+421 905 304 179
info@apaf.sk

Slovak Association of Animated Film Producers aims it act…

More

Association of Cinema Operators (ZPK)

Golden Apple Cinema
Kamenné Pole 3
031 01 Liptovksý Mikuláš
Slovakia
zppk@centrum.sk

More

Association of Independent Producers (ANP)

Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63
SK 811 09 Bratislava
Slovakia
+421 2 52 63 42 03
anp@asociaciaproducentov.sk

Association of Independent Producers (Asociácia nezávislý…

More

Association of Independent Radio and Television Stations of Slovakia (ANRTS)

Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc
Grösslingova 63
811 09 Bratislava
Slovakia
+421 918 495 854
anrts@anrts.sk

The Association of Independent Radio Stations of Slovakia…

More

Association of Slovak Ciematographers (ASK)

Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2
Bratislava, 813 01
Slovakia
+421 905 758 057
ask@ask.eu.sk

The Association of Slovak Cinematographers creates a trad…

More

Association of Slovak Film Clubs (ASFK)

Asociácia slovenských filmových klubov /ASFK/
Grösslingová 43
811 09 Bratislava
Slovakia
+421 904 573237, +421 2 54652017
asfk@asfk.sk

The Association of Slovak Film Clubs is a civic associati…

More

ATTACK FILM

Prúdová 12, 821 05 Bratislava, SK
+421 903 780 403, +421 911 721 998
attack@nextra.sk

ATTACK FILM associates creators, performers and filmmaker…

More

AVI STUDIO

Teslova 19, 821 02 Bratislava, SK
+421 2 654 446 66
office@avistudio.sk

digital studio & camera rental

More

BEETLEPRODUCTION

Topoľova 3
900 33 Marianka
Slovakia
+421 905 379 800
kelisek@beetle.sk

More
1 2 3 4 5 »