Lokality

Bratislava-Prievoz

Rodinný dom v Bratislave s autenticky dochovaným dobovým interiérom.